Rada Programowa Konferencji November Credit & Collection Days 2016

 

 

Piotr Badowski A1 Piotr Badowski – Prezes Zarządu Polskiego Związku Windykacji, Członek Zarządu Europejskiej Federacji Związków Krajowych Firm Windykacyjnych (FENCA), Dyrektor Finansowy EULEO.

Współzałożyciel firmy EULEO, obecnie pełni funkcję dyrektora finansowego i odpowiada za zarządzanie finansami spółki. W 2010 r. objął prestiżowe stanowisko Prezesa Zarządu Polskiego Związku Windykacji. W październiku 2012 r. został wybrany na Członka Zarządu Europejskiej Federacji Związków Krajowych Firm Windykacyjnych – FENCA, w której pełni również funkcję Skarbnika.

Prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych, m.in. Kongres Wierzytelności Dziennika Gazety Prawnej – Warszawa 2014, Forum Windykacji – Warszawa 2014, BDIU’s Annual Debt Collection Conference – Berlin 2014. Wypowiedzi i komentarze Piotra Badowskiego były wielokrotnie publikowane na łamach Pulsu Biznesu, Gazety Finansowej, dziennika Rzeczpospolita czy miesięcznika BANK. Absolwent Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu nowoczesnych sieci i usług telekomunikacyjnych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Do jego zainteresowań należą historia konfliktów zbrojnych XX wieku oraz fotografia. Jest również fanem piłki nożnej, biegania i narciarstwa.

 

Katarzyna Kreczmańska Gigol Dr hab. Katarzyna Kreczmańska – Gigol – pracownik Instytutu Finansów Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Ekspert w dziedzinie płynności finansowej, faktoringu, windykacji należności i źródeł finansowania. Wieloletni pracownik bankowy. Autorka ponad stu publikacji naukowych o tematyce finansowej, w tym kilkunastu książek. Najnowsze jej książki to: „Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału” i „Windykacja polubowna i przymusowa. Proces, rynek, wycena wierzytelności”. Jest współautorką i redaktorem naukowym książek: „Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa”, „Windykacja należności – ujęcie interdyscyplinarne” oraz najnowszej „Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota, pomiar, zarządzanie”. Kierownik studiów podyplomowych „Windykacja Należności” w SGH oraz wykładowca i merytoryczny opiekun na studiach podyplomowych „Zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa” (www.sgh.waw.pl). Od wielu lat prowadzi szkolenia dla przedsiębiorstw, banków i instytucji finansowych.

 

Sławomir Grzelczak Sławomir Grzelczak – prezes Zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oraz wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,  kierunek: Finanse i Bankowość (2002). Od 2001 r. związany był z międzynarodową firmą Dun&Bradstreet – czołową wywiadownią gospodarczą, w której pełnił ważne funkcje managerskie.  W latach 2002-2004 zajmował stanowisko dyrektora operacyjnego, a w okresie 2004-2009 sprawował funkcję prezesa zarządu polskiego oddziału. W latach 2009-2012 kierował grupą BISNODE, będącą partnerem strategicznym wywiadowni gospodarczej D&B Corporation. Swoje doświadczenie w doskonaleniu procesów biznesowych rozwijał, zarządzając czterema spółkami należącymi do grupy BISNODE. Od 2012 roku do kwietnia 2013 odpowiadał w Grupie Coface Central Europe Holding, będącej liderem w obszarze ubezpieczeń należności, za 12 rynków Europy Centralnej i Wschodniej w zakresie rozwoju nowych produktów i koordynacji działań w obszarze informacji gospodarczej. Jednocześnie od lutego 2013 r. był dyrektorem zarządzającym Coface Słowenia. Od kwietnia 2013 r. pełnił funkcję członka Zarządu BIK i jednocześnie odpowiadał za Pion Biznesu Pozabankowego. Od lipca 2013 r. – wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. Od końca czerwca 2014 pełni jednocześnie funkcję prezesa Zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

 

Rafał Hermański Rafał Hermański – Członek Zarządu, Polski Związek Windykacji, właściciel INKASO Hermański
Przedsiębiorca (ekonomista), zarządzający jedną z polskich firm windykacyjnych (od 2000 r.) INKASO Hermański – firmy o ugruntowanej pozycji na wielkopolskim rynku wierzytelności, posiadającej autorski system zarządzania procesami monitorowania długów. Współzałożyciel, (od 2003 r.) Członek Zarządu Polskiego Związku Windykacji – organizacji powstałej w 2003 r., skupiającej 43 podmioty zajmujące się dochodzeniem należności i obrotem wierzytelnościami. Dzięki swoim działaniom wpłynął m.in. na zmiany w ustawie o biurach informacji gospodarczej, ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), interpretacji dot. ustawy o ochronie danych osobowych. Zabiega o upowszechnienie dobrego wizerunku firm działających w branży i przełamywanie złych stereotypów w związku z przedmiotem działalności członków Związku. Uznany autorytet w dziedzinie zarządzania wierzytelnościami, windykacji należności oraz negocjacji z dłużnikami. Współpracuje merytorycznie z redakcjami dzienników oraz prasy branżowej: Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Prawna, Miesięcznik Bank, Gazeta Bankowa, Gazeta Wyborcza itd. Prelegent podczas szkoleń i konferencji poświęconych m.in. tematyce operacyjnego zarządzania wierzytelnościami, sposobów zabezpieczeń przed powstawaniem długów, negocjacji w windykacji, psychologicznych aspektów komunikacji z dłużnikami, rozwoju przedsiębiorczości.

 

Mariusz Hildebrand photo Mariusz Hildebrand – Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor SA.

Absolwent Wydziału Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2001 r. ukończył studia Canadian Executive Master of Business Administration (CEMBA) University of Calgary w kooperacji ze Szkołą Główną Handlową. Przez dwie kadencje pełnił funkcję Członka Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów programu CEMBA. W latach 1995 – 1999 pracował w sektorze bankowości, w tym przy rynku kapitałowym. Ma również bogate doświadczenie w zarządzaniu jakością danych, a także w tworzeniu systemów wymiany informacji oraz analiz do ich weryfikacji. Zdobył je podczas pracy w Biurze Informacji Kredytowej SA, w którym pracował od 1999 r., pełniąc między innymi funkcję Dyrektora Departamentu Jakości Danych. Członek Konwentu BCC. Od czerwca 2013 roku Wiceprezes Zarządu Związku Banków i Instytucji Finansowych Konfederacji Lewiatan. Ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstwa i rynku wymiany informacji gospodarczej.

 

Marek Jakubicz Marek Jakubicz – Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis w KUKE S.A. i Członek Zarządu KUKE Finance S.A.

Absolwent SGH, od dwudziestu lat związany z rynkiem ubezpieczeniowym, ekspert w dziedzinie ubezpieczeń finansowych.

 

Robert Karczmarczyk Robert Karczmarczyk – FRM, Senior Manager | Enterprise Risk Services / Corporate Risk & Energy, Deloitte Advisory Sp. z o.o.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z inżynierią finansową oraz zarządzaniem ryzykiem. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie modelowania i wyceny instrumentów finansowych, kwantyfikacji i analizy ryzyka rynkowego, kredytowego oraz płynności.
Robert zarządzał projektami z zakresu m.in. oceny wiarygodności kredytowej kontrahentów, pomiaru ryzyka kredytowego, wyznaczania limitów kredytowych, zarządzania należnościami oraz optymalizacji ścieżek i procesów windykacyjnych.
Robert ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej oraz posiada kwalifikacje Financial Risk Manager.

 

Michał Kwieciński Mec. Michał Kwieciński – Partner Zarządzający kancelarii Rączkowski, Kwieciński Adwokaci, specjalista z zakresu prawa handlowego oraz upadłościowego. Zdobył bogate doświadczenie przy wieloletniej obsłudze firm i spółek publicznych. Posiada uprawnienia Ministerstwa Skarbu do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Jest członkiem Rady Polskiego Związku Firm Windykacyjnych.
Kancelaria, którą zarządza specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Świadczy usługi w zakresie prawa korporacyjnego, prawa podatkowego, transakcji handlowych, prawa cywilnego, prawa pracy oraz windykacji należności. Reprezentuje skutecznie swoich klientów w procesach sądowych przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym. W ramach kancelarii działa także marka RKL wyspecjalizowana w obsłudze windykacji masowej.
Więcej informacji na: www.rklegal.pl

 

Adam Łącki_mniejsze Adam Łącki jest absolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu o specjalności zarządzanie jednostkami służby zdrowia.
Swoją karierę zawodową rozpoczął w polskim oddziale koncernu Johnson&Johnson, gdzie z czasem został regionalnym szefem sprzedaży. Następnie kierował kilkoma oddziałami firm windykacyjnych. Od 1 marca 2005 roku sprawuje funkcję prezesa Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Pod jego zarządem KRD znacząco umocniło swoją pozycję lidera rynku i jako jedyne stworzyło ogólnopolski system wymiany informacji gospodarczych. Krajowy Rejestr Długów jest też członkiem prestiżowego Association of Consumer Credit Information Suppliers (ACCIS), czyli Stowarzyszenia Dostawców Informacji o Kredycie Konsumenckim.
W latach 2010, 2011 i 2013 Adam Łącki został zaliczony przez „Gazetę Finansową” do grona 25 najlepszych menedżerów świata finansów w Polsce. W 2014 r. został wybrany na wiceprzewodniczącego Komitetu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, a w 2015 roku magazyn Home&Market kolejny raz uznał go za najlepszego menedżera.

 

 

Andrzej Osiński Andrzej Osiński – wiceprezes zarządu Bisnode Polska

Jest związany z Bisnode od 2004 roku. Przez ostatnie osiem lat współtworzył strategię i rozwijał działalność Grupy w zakresie rozwoju produktów, od listopada 2010 roku jako dyrektor ds. rozwoju produktów. Od 2011 roku pełnił również funkcję członka zarządu Bisnode Polska. Jest absolwentem SGH w Warszawie na kierunkach: Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne oraz Finanse i Bankowość a także podyplomowo Zarządzania Płynnością Finansową Przedsiębiorstw.

 

Tomasz Piłat – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach – Wiceprezes Zarządu, Krajowa Rada Komornicza

 

Jarosław Ryba Jarosław Ryba Prezes Zarządu Związku Firm Pożyczkowych, organizacji branżowej skupiającej firmy z sektora internetowych pożyczek pozabankowych. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert w Fundacji Krakowskie Przedmieście. Wydawca Magazynu „Promeritum”. Współautor książki „Finanse osobiste. Zachowania. Produkty. Strategie” wyd. PWN. Autor kilkuset artykułów o tematyce gospodarczo-finansowej i wielu badań oraz raportów o produktach finansowych i zachowaniu konsumentów. Od 2007 r. nieprzerwanie związany z portalem Bankier.pl, w latach 2010 – 2013 jako redaktor prowadzący i analityk rynków kapitałowych. W wolnym czasie aktywny inwestor indywidualny na GPW. Zwolennik wolnorynkowego spojrzenia na gospodarkę.

 

Paweł Szczepankowski Paweł Szczepankowski – Dyrektor zarządzający polskiego oddziału Atradius Credit Insurance (od 2008), z ponad siedemnastoletnim doświadczeniem w ubezpieczeniach finansowych; absolwent ekonomii Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości (obecnie Akademia Finansów i Biznesu Vistula) oraz Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, a także Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego; obecnie doktorant w Kolegium Gospodarki Światowej SGH w Warszawie. Od 2002 związany ściśle ubezpieczeniem należności (rozwój biznesu i produktu), wcześniej zajmował się oceną ryzyka gwarancji ubezpieczeniowych w TU Allianz SA oraz reasekuracją ubezpieczeń finansowych w PTR S.A.

 

Paweł Trybuchowski

Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu, GetBack S.A

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Francuskiego Instytutu Zarządzania w Warszawie (MBA). Od 2005 roku pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego w Intrum Justitia. Równolegle był analitykiem wierzytelności i prokurentem w Intrum Justitia TFI, odpowiedzialnym za stronę analityczną Funduszu Sekurytyzacyjnego. W latach 2007-2008 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za Pion Operacyjny (COO) w Ultimo Sp. z o.o. Od 2008 roku do końca 2011 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Kancelarii Corpus Iuris Sp. z o.o. Od kwietnia 2012 roku zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu w GetBack S.A.