Rada Programowa Konferencji November Credit & Collection Days 2016

 

 

Piotr Badowski A1 Piotr Badowski – Prezes Zarządu Polskiego Związku Windykacji, Członek Zarządu Europejskiej Federacji Związków Krajowych Firm Windykacyjnych (FENCA), Dyrektor Finansowy EULEO.

Współzałożyciel firmy EULEO, obecnie pełni funkcję dyrektora finansowego i odpowiada za zarządzanie finansami spółki. W 2010 r. objął prestiżowe stanowisko Prezesa Zarządu Polskiego Związku Windykacji. W październiku 2012 r. został wybrany na Członka Zarządu Europejskiej Federacji Związków Krajowych Firm Windykacyjnych – FENCA, w której pełni również funkcję Skarbnika.

Prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych, m.in. Kongres Wierzytelności Dziennika Gazety Prawnej – Warszawa 2014, Forum Windykacji – Warszawa 2014, BDIU’s Annual Debt Collection Conference – Berlin 2014. Wypowiedzi i komentarze Piotra Badowskiego były wielokrotnie publikowane na łamach Pulsu Biznesu, Gazety Finansowej, dziennika Rzeczpospolita czy miesięcznika BANK. Absolwent Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu nowoczesnych sieci i usług telekomunikacyjnych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Do jego zainteresowań należą historia konfliktów zbrojnych XX wieku oraz fotografia. Jest również fanem piłki nożnej, biegania i narciarstwa.

 

Katarzyna Kreczmańska Gigol Dr hab. Katarzyna Kreczmańska – Gigol – pracownik Instytutu Finansów Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Ekspert w dziedzinie płynności finansowej, faktoringu, windykacji należności i źródeł finansowania. Wieloletni pracownik bankowy. Autorka ponad stu publikacji naukowych o tematyce finansowej, w tym kilkunastu książek. Najnowsze jej książki to: „Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału” i „Windykacja polubowna i przymusowa. Proces, rynek, wycena wierzytelności”. Jest współautorką i redaktorem naukowym książek: „Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa”, „Windykacja należności – ujęcie interdyscyplinarne” oraz najnowszej „Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota, pomiar, zarządzanie”. Kierownik studiów podyplomowych „Windykacja Należności” w SGH oraz wykładowca i merytoryczny opiekun na studiach podyplomowych „Zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa” (www.sgh.waw.pl). Od wielu lat prowadzi szkolenia dla przedsiębiorstw, banków i instytucji finansowych.

 

Sławomir Grzelczak Sławomir Grzelczak – prezes Zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oraz wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,  kierunek: Finanse i Bankowość (2002). Od 2001 r. związany był z międzynarodową firmą Dun&Bradstreet – czołową wywiadownią gospodarczą, w której pełnił ważne funkcje managerskie.  W latach 2002-2004 zajmował stanowisko dyrektora operacyjnego, a w okresie 2004-2009 sprawował funkcję prezesa zarządu polskiego oddziału. W latach 2009-2012 kierował grupą BISNODE, będącą partnerem strategicznym wywiadowni gospodarczej D&B Corporation. Swoje doświadczenie w doskonaleniu procesów biznesowych rozwijał, zarządzając czterema spółkami należącymi do grupy BISNODE. Od 2012 roku do kwietnia 2013 odpowiadał w Grupie Coface Central Europe Holding, będącej liderem w obszarze ubezpieczeń należności, za 12 rynków Europy Centralnej i Wschodniej w zakresie rozwoju nowych produktów i koordynacji działań w obszarze informacji gospodarczej. Jednocześnie od lutego 2013 r. był dyrektorem zarządzającym Coface Słowenia. Od kwietnia 2013 r. pełnił funkcję członka Zarządu BIK i jednocześnie odpowiadał za Pion Biznesu Pozabankowego. Od lipca 2013 r. – wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. Od końca czerwca 2014 pełni jednocześnie funkcję prezesa Zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

 

Rafał Hermański Rafał Hermański – Członek Zarządu, Polski Związek Windykacji, właściciel INKASO Hermański
Przedsiębiorca (ekonomista), zarządzający jedną z polskich firm windykacyjnych (od 2000 r.) INKASO Hermański – firmy o ugruntowanej pozycji na wielkopolskim rynku wierzytelności, posiadającej autorski system zarządzania procesami monitorowania długów. Współzałożyciel, (od 2003 r.) Członek Zarządu Polskiego Związku Windykacji – organizacji powstałej w 2003 r., skupiającej 43 podmioty zajmujące się dochodzeniem należności i obrotem wierzytelnościami. Dzięki swoim działaniom wpłynął m.in. na zmiany w ustawie o biurach informacji gospodarczej, ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), interpretacji dot. ustawy o ochronie danych osobowych. Zabiega o upowszechnienie dobrego wizerunku firm działających w branży i przełamywanie złych stereotypów w związku z przedmiotem działalności członków Związku. Uznany autorytet w dziedzinie zarządzania wierzytelnościami, windykacji należności oraz negocjacji z dłużnikami. Współpracuje merytorycznie z redakcjami dzienników oraz prasy branżowej: Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Prawna, Miesięcznik Bank, Gazeta Bankowa, Gazeta Wyborcza itd. Prelegent podczas szkoleń i konferencji poświęconych m.in. tematyce operacyjnego zarządzania wierzytelnościami, sposobów zabezpieczeń przed powstawaniem długów, negocjacji w windykacji, psychologicznych aspektów komunikacji z dłużnikami, rozwoju przedsiębiorczości.

 

Mariusz Hildebrand photo Mariusz Hildebrand – Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor SA.

Absolwent Wydziału Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2001 r. ukończył studia Canadian Executive Master of Business Administration (CEMBA) University of Calgary w kooperacji ze Szkołą Główną Handlową. Przez dwie kadencje pełnił funkcję Członka Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów programu CEMBA. W latach 1995 – 1999 pracował w sektorze bankowości, w tym przy rynku kapitałowym. Ma również bogate doświadczenie w zarządzaniu jakością danych, a także w tworzeniu systemów wymiany informacji oraz analiz do ich weryfikacji. Zdobył je podczas pracy w Biurze Informacji Kredytowej SA, w którym pracował od 1999 r., pełniąc między innymi funkcję Dyrektora Departamentu Jakości Danych. Członek Konwentu BCC. Od czerwca 2013 roku Wiceprezes Zarządu Związku Banków i Instytucji Finansowych Konfederacji Lewiatan. Ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstwa i rynku wymiany informacji gospodarczej.

 

Marek Jakubicz Marek Jakubicz – Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis w KUKE S.A. i Członek Zarządu KUKE Finance S.A.

Absolwent SGH, od dwudziestu lat związany z rynkiem ubezpieczeniowym, ekspert w dziedzinie ubezpieczeń finansowych.

 

Robert Karczmarczyk Robert Karczmarczyk – FRM, Senior Manager | Enterprise Risk Services / Corporate Risk & Energy, Deloitte Advisory Sp. z o.o.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z inżynierią finansową oraz zarządzaniem ryzykiem. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie modelowania i wyceny instrumentów finansowych, kwantyfikacji i analizy ryzyka rynkowego, kredytowego oraz płynności.
Robert zarządzał projektami z zakresu m.in. oceny wiarygodności kredytowej kontrahentów, pomiaru ryzyka kredytowego, wyznaczania limitów kredytowych, zarządzania należnościami oraz optymalizacji ścieżek i procesów windykacyjnych.
Robert ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej oraz posiada kwalifikacje Financial Risk Manager.

 

Michał Kwieciński Mec. Michał Kwieciński – Partner Zarządzający kancelarii Rączkowski, Kwieciński Adwokaci, specjalista z zakresu prawa handlowego oraz upadłościowego. Zdobył bogate doświadczenie przy wieloletniej obsłudze firm i spółek publicznych. Posiada uprawnienia Ministerstwa Skarbu do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Jest członkiem Rady Polskiego Związku Firm Windykacyjnych.
Kancelaria, którą zarządza specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Świadczy usługi w zakresie prawa korporacyjnego, prawa podatkowego, transakcji handlowych, prawa cywilnego, prawa pracy oraz windykacji należności. Reprezentuje skutecznie swoich klientów w procesach sądowych przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym. W ramach kancelarii działa także marka RKL wyspecjalizowana w obsłudze windykacji masowej.
Więcej informacji na: www.rklegal.pl

 

Adam Łącki_mniejsze Adam Łącki jest absolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu o specjalności zarządzanie jednostkami służby zdrowia.
Swoją karierę zawodową rozpoczął w polskim oddziale koncernu Johnson&Johnson, gdzie z czasem został regionalnym szefem sprzedaży. Następnie kierował kilkoma oddziałami firm windykacyjnych. Od 1 marca 2005 roku sprawuje funkcję prezesa Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Pod jego zarządem KRD znacząco umocniło swoją pozycję lidera rynku i jako jedyne stworzyło ogólnopolski system wymiany informacji gospodarczych. Krajowy Rejestr Długów jest też członkiem prestiżowego Association of Consumer Credit Information Suppliers (ACCIS), czyli Stowarzyszenia Dostawców Informacji o Kredycie Konsumenckim.
W latach 2010, 2011 i 2013 Adam Łącki został zaliczony przez „Gazetę Finansową” do grona 25 najlepszych menedżerów świata finansów w Polsce. W 2014 r. został wybrany na wiceprzewodniczącego Komitetu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, a w 2015 roku magazyn Home&Market kolejny raz uznał go za najlepszego menedżera.

 

Krzysztof Matela Krzysztof Matela – Doktor nauk społecznych. Rozprawę doktorską obronił w 2009 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ukończył studia podyplomowe z zakresu Psychologii Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Od 1995 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu EGB Investments S.A.,. Od 2010 roku jest także Prezesem Zarządu EGB Finanse sp. z o.o. Jest współzałożycielem Polskiego Związku Windykacji, w latach 2003 – 2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Związku, od 2010 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady PZW. W 2005 roku został kanclerzem loży bydgoskiej Business Centre Club, dwa lata później został wiceprezesem tej organizacji. Od 2010 do 2012 roku był członkiem Komitetu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Członek rad nadzorczych różnych spółek, w tym także publicznych.
Prelegent podczas wielu szkoleń i konferencji poświęconych tematyce zarządzania wierzytelnościami. Jako wykładowca współpracuje od kilku lat ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Prowadził także wykłady w ramach studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

 

Andrzej Osiński Andrzej Osiński – wiceprezes zarządu Bisnode Polska

Jest związany z Bisnode od 2004 roku. Przez ostatnie osiem lat współtworzył strategię i rozwijał działalność Grupy w zakresie rozwoju produktów, od listopada 2010 roku jako dyrektor ds. rozwoju produktów. Od 2011 roku pełnił również funkcję członka zarządu Bisnode Polska. Jest absolwentem SGH w Warszawie na kierunkach: Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne oraz Finanse i Bankowość a także podyplomowo Zarządzania Płynnością Finansową Przedsiębiorstw.

 

Tomasz Piłat – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach – Wiceprezes Zarządu, Krajowa Rada Komornicza

 

Jarosław Ryba Jarosław Ryba Prezes Zarządu Związku Firm Pożyczkowych, organizacji branżowej skupiającej firmy z sektora internetowych pożyczek pozabankowych. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert w Fundacji Krakowskie Przedmieście. Wydawca Magazynu „Promeritum”. Współautor książki „Finanse osobiste. Zachowania. Produkty. Strategie” wyd. PWN. Autor kilkuset artykułów o tematyce gospodarczo-finansowej i wielu badań oraz raportów o produktach finansowych i zachowaniu konsumentów. Od 2007 r. nieprzerwanie związany z portalem Bankier.pl, w latach 2010 – 2013 jako redaktor prowadzący i analityk rynków kapitałowych. W wolnym czasie aktywny inwestor indywidualny na GPW. Zwolennik wolnorynkowego spojrzenia na gospodarkę.

 

Paweł Szczepankowski Paweł Szczepankowski – Dyrektor zarządzający polskiego oddziału Atradius Credit Insurance (od 2008), z ponad siedemnastoletnim doświadczeniem w ubezpieczeniach finansowych; absolwent ekonomii Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości (obecnie Akademia Finansów i Biznesu Vistula) oraz Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, a także Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego; obecnie doktorant w Kolegium Gospodarki Światowej SGH w Warszawie. Od 2002 związany ściśle ubezpieczeniem należności (rozwój biznesu i produktu), wcześniej zajmował się oceną ryzyka gwarancji ubezpieczeniowych w TU Allianz SA oraz reasekuracją ubezpieczeń finansowych w PTR S.A.

 

Paweł Trybuchowski

Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu, GetBack S.A

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Francuskiego Instytutu Zarządzania w Warszawie (MBA). Od 2005 roku pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego w Intrum Justitia. Równolegle był analitykiem wierzytelności i prokurentem w Intrum Justitia TFI, odpowiedzialnym za stronę analityczną Funduszu Sekurytyzacyjnego. W latach 2007-2008 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za Pion Operacyjny (COO) w Ultimo Sp. z o.o. Od 2008 roku do końca 2011 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Kancelarii Corpus Iuris Sp. z o.o. Od kwietnia 2012 roku zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu w GetBack S.A.

 

Norbert-5

Norbert Wojnarowski – Poseł na SEJM

W 2000 roku ukończył studia na Wydziale Ekonomii, kierunek Finanse i bankowość ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od roku 1998 rozpoczął działalność polityczną, początkowo jako radny miasta Lubin, następnie radny Dolnośląskiego Sejmiku Wojewódzkiego, gdzie pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. W 2007 i w 2011 roku skutecznie ubiegał się o mandat poselski gdzie zasiadał m.in. w Komisjach Skarbu Państwa, Kontroli Państwowej, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Norbert Wojnarowski działa również w wielu grup parlamentarnych wspierających integrację Polski z jej strategicznymi partnerami. Jest członkiem Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Gospodarki, współtworząc najważniejsze z punktu widzenia innowacyjności i rozwoju Polski akty prawne.