AGENDA KONFERENCJI NCCD 2016

DZIEŃ I ( 3.11.)

9.00 – 9.50 Rejestracja, poranna kawa i przekąski 

9.50 – 10.00  Uroczyste otwarcie konferencji 

10.00 – 11.00 PANEL I: PERSPEKTYWY MAKROEKONOMICZNE


Prognozy gospodarcze dla Polski:

 • Spowolnienie w Chinach, Brexit, konflikt w Syrii, II zimna wojna – co dalej?
 • Wpływ 500+ na zadłużenie Polaków i na rynek pracy
 • Analiza ryzyka w kluczowych sektorach

11.00 – 13.00 PANEL II: RYZYKO KREDYTOWE w 2017 r. – TOP PRODUKTY I USŁUGI 

 • 
Technologia vs ocena zdolności kredytowej
 • Produkty i usługi wspierające zarządzanie ryzykiem kredytowym
 • Big data software – automatyzacja decyzji
 • Integracja systemów klienta z aplikacjami dostawców credit risk
 • Masowa komunikacja w chmurze
 • Biały wywiad – weryfikacja, monitoring i jakość danych z wywiadownią gospodarczą
 • Systemy wymiany informacji gospodarczych z BIG – negatywnych i pozytywnych
 • Sposoby na bezpieczny eksport – ryzyko kredytowe pod kontrolą

Debata:  Optymalny mix dostawców dla credit risk management

13.00 – 14.00 LUNCH

14.00 – 17.00 PANEL III: KLUCZOWE DRIVERY W NOWOCZESNYM ZARZĄDZANIU NALEŻNOŚCIAMI 

 • Rynek zarządzania wierzytelnościami we Francji
 • Mobile Workforce
 • Polska zagłębiem Shared Service Centers – korzyści i zagrożenia
 • Lean w windykacji
 • Zarządzanie wiedzą w procesie międzynarodowego monitoringu płatności
 • 
Automatyzacja działań windykacyjnych z profesjonalną firmą – „czas to pieniądz”
 • Pokemon Go w windykacji – czyli jak zarządzać zaangażowaniem nowego pokolenia windykatorów
 • 
Windykacyjne europejskie „best practices”

Debata: Międzynarodowe zarządzanie wierzytelnościami – sukcesy i porażki 

DZIEŃ II (4.11.)


10.00 – 11.00 PANEL IV: ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM


 • Transakcje czyszczenia bilansu – korzyści
 • Ubezpieczenie należności – przeniesienie ryzyka niewypłacalności odbiorców na ubezpieczyciela
 • 
Faktoring i odwrotny faktoring – optymalizacja należności i zobowiązań
 • Gwarancje kontraktowe: bankowe czy ubezpieczeniowe?
 • Self-billing – transfer kosztów do dostawcy
 • Zarządzanie przez KPI – narzędzia IT automatyzujące pomiar i analizę
11.30 – 13.00 PANEL V (DEBATA): ASPEKTY PRAWNE W ZARZĄDZANIU NALEŻNOŚCIAMI 


 • Katastrofalny pakiet dotyczący działalności komorniczej – nowelizacja KPC – co dalej z komornikami?
 • Zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym – pierwsze podsumowania
 • Nowe prawo restrukturyzacyjne – praktyczne wnioski dot. postępowania sanacyjnego
 • Uwarunkowania sprzedaży długów – studium opłacalności

14.00 Zakończenie konferencji, lunch